Onderhoud

Jaarlijkse controle van alarmsystemen is verplicht

Volgens de huidige regelgeving is een jaarlijkse controle van uw alarmsysteem wettelijk verplicht. Dit onderhoud mag uitgevoerd worden door een erkend installateur of door uzelf.

Daarom stellen wij u bij installatie van uw alarmsysteem standaard een onderhoudscontract voor, dit evenwel zonder opvolging. Dat wil zeggen dat u ons zelf contacteert wanneer een onderhoud nodig is. Een contract met opvolging, tegen een vastgelegde prijs, is uiteraard ook verkrijgbaar.

Is uw alarminstallatie verplicht voor uw verzekering, dan moet de jaarlijkse controle gebeuren door een installateur. Een onderhoudscontract met opvolging is dan bijzonder handig.

Maak nu een afspraak

Bel ons op 03 383 00 47 voor een advies & prijsopgave op maat!

Volg ons op